Svar på Göran Schmidts insändare i Biologen 3/2002